loader image

מוראד אלעג'וטי הוא עורך דין בבר קזבלנקה מאז יוני 2016.
הוא בעל תואר משפטי אירופי בענייני מסחר וניהול פיננסי.
הוא מעורב במיגוון רחב של תחומים: משפט מסחרי; דיני בנקאות, דיני הגירה; דיני אנרגיה ודיני עסקים פליליים.
הוא קיבל תואר במשפטים בפקולטה של חסן השני בקזבלנקה, תואר שני באירופה במשפטים מאוניברסיטת ננסי ותואר שני בניהול פיננסי מאוניברסיטת לורן ועסק במספר חברות במרוקו ומחוצה לה.
הוא מכיר היטב את מערכת המשפט המרוקאית ואת פעולותיה.
אם לא הבנתם זאת בעיברית חברי יוסף סאפין יוכל לענות לכם על פניות או בקשות כל שהם.

מספרו של מר יאסין סאפין

0021270075001